Deur, daarbijhorende dagstukken en deurlijsten.

DOOR, THERE ASSOCIATED jambs and jambs.

 • Inventors:
 • Assignees: Liexco Sa
 • Publication Date: July 04, 1995
 • Publication Number: BE-1007460-A5

Abstract

De uitvinding betreft een deur bestaande uit een deurblad en daarbijhorende te monteren dagstukken en deurlijsten, waarbij de draaias van het deurblad op een afstand ligt van het dagstuk, en het dagstuk een naar het deurblad gerichte doorlopende komvormige holte vertoont waarin de betreffende rand van het deurblad past, gekenmerkt doordat hogerbedoelde komvomrige holte (2) een doorlopende open kamer (11) vertoont met een dwarsdoorsnede die het monteren van diverse aanslagen en stootranden mogelijk maakt.

Claims

Description

Topics

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

Patent Citations (7)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  DE-2725159-A1December 14, 1978Hasford Alfred DrPendulum hung door safety mounting - has profile protruding so that curved profiles face each other over whole opening angle
  DE-3705800-A1November 10, 1988Hueppe GmbhTueraufhaengung, insbesondere in einer duschabtrennung
  DE-87127-CDecember 31, 1969
  FR-2169003-A1September 07, 1973Rossi Daniel
  LU-36870-A1December 31, 1969
  US-3141204-AJuly 21, 1964Brasco Mfg CompanyDoor frame construction
  US-3827183-AAugust 06, 1974Anaconda CoDoor assembly

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle